Skip to main content


Ontstoren van vaccinaties

Soms blijkt dat klachten bij een dier zijn ontstaan na een bepaalde vaccinatie. Als de link echt zo duidelijk is kan het zinvol zijn om die vaccinatie homeopathisch te ontstoren. Het ontstoren is dan een onderdeel van de behandeling om de klachten te laten verdwijnen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ook bij het ontstoren van vaccinaties maakt de dierenarts gebruik van homeopathische verdunningen van een vaccin (= vaccinatie nosode). Dit moet dan volgens een bepaald schema, in verschillende potenties (= sterktes) worden toegediend. Het lichaam wordt zo geholpen om de nadelige effecten van de vaccinatie weg te werken. Dit proces duurt meerdere weken en wordt vaak gecombineerd met het geven van een drainage middel(=  een preparaat met verschillende homeopathische middelen erin, die de afvoer van afvalstoffen via de lever en de nieren stimuleren). De lever en de nieren zijn de uitscheidingsorganen van het lichaam. Zij zorgen voor de afvoer van afvalstoffen. Met de vaccinatienosode maak je dingen los en met het drainage middel voer je ze af.

Mocht u vragen hebben over het beschermd vaccineren of het homeopathisch ontstoren van vaccinaties neem dan contact op met dierenarts van der Waa.

Ontstoren van vaccinaties