Skip to main content


Vraagbaak

 • Hoe kan een homeopathisch middel werken als het zo ver verdund is?

  Homeopathische geneesmiddelen werken op basis van energie van de oorspronkelijke stof. Hoe meer er verdund en geschud is des te meer energie zit er in en des te krachtiger is de werking
 • Heeft homeopathie bijwerkingen?

  Nee, niet in de zin van bijwerkingen als van reguliere medicijnen. Maar omdat een homeopathisch middel een uitwerking heeft op het hele dier kunnen er wel veranderingen optreden in andere gebieden dan het gebied van de klacht. Zo kan een dier bijvoorbeeld weer speelser worden of een beter eetlust krijgen door het juiste homeopathische middel.
 • Treedt er bij homeopathie altijd een beginverergering op?

  Nee, meestal juist niet. Een beginverergering is eigenlijk een overreactie van het lichaam op het juiste middel in een te sterke potentie. Krijgt het dier het juiste middel in de juiste potentie dan zal er geen beginverergering optreden.
 • Werkt homeopathie altijd langzaam?

  Nee, homeopathie kan ook heel snel werken. Bij klachten die pas (=acuut) zijn ontstaan, kan het zelfs binnen een paar minuten. Echter de meeste dieren komen met klachten die al maanden tot jaren bestaan. De behandeling duurt dan ook langer.
 • Mag een dier ook niet eten voor en na het middel net als bij mensen?

  Nee, bij dieren is dat niet haalbaar. De opname van het middel gebeurt in het mondslijmvlies. Het is dus wenselijk om het zonder eten, eventueel opgelost in water te geven. Daarvoor en daarna mag het dier gewoon eten. Soms als het echt niet anders kan en dan met name bij katten, kan het middel worden gegeven met een beetje catmilk of een klein stukje vlees.
 • Kan een homeopathisch middel gegeven worden als het dier (nog) op reguliere medicatie staat?

  Homeopathische geneesmiddelen kunnen goed gecombineerd worden met reguliere medicijnen
 • Als een homeopathisch middel aanslaat, moet het dier dat dan de rest van zijn leven blijven gebruiken?

  Nee, als de klachten over zijn kan het middel ook gestopt worden. Soms is het wel nodig om het middel na en tijdje nogmaals te geven.