Skip to main content


Homeopathisch consulten

Een homeopathisch consult is een uitgebreid consult van gemiddeld een uur met u en uw dier. Deze tijd is nodig om u alles te kunnen vragen over uw dier. Het dier te kunnen observeren (=bekijken) in de spreekkamer en een eenvoudig lichamelijk onderzoek uit te voeren. Voor het vergaren van alle informatie over het dier, maak ik naast het stellen van vragen tijdens het consult ook altijd gebruik van de patiëntenkaart van de eigen dierenarts.

In principe vindt het consult plaats op de praktijk in Houten of aan huis (alleen in Houten). Het is voor mij het fijnste als ik het dier ook zelf kan zien en bekijken. Maar in sommige gevallen is dat niet mogelijk, omdat het dier te ver weg woont voor een fysiek consult of omdat het voor het dier te belastend is om naar de praktijk te komen (meestal angst gerelateerd).

In zo’n geval doe ik een consult op afstand, via telefoon of ZOOM/TEAMS. Als voorwaarde hiervoor moet het dier wel eerder bekeken/onderzocht zijn door een collega dierenarts voor de betreffende klacht. Om toch een beeld te hebben van het dier dat ik behandel, wil ik bij consulten op afstand een foto of filmpje van het dier ontvangen.

Uitwerking

Na het consult ga ik aan de hand van het hele verhaal bekijken welk homeopathisch middel uw dier nodig heeft. Deze uitwerking duurt ook zo’n 1-2 uur, afhankelijk van de uitgebreidheid van de klachten en de complexiteit van het verhaal. Hierna stelt ik een behandelplan op met daarin uitleg over het gekozen homeopathisch middel, maar ook met alle andere adviezen  (o.a. over voeding, verzorging supplementen etc.) die tijdens het consult aan de orde zijn geweest.

Vervolgbehandeling

Één week, nadat u het homeopathisch middel aan uw dier gegeven heeft, vindt er een kort eerste telefonisch overleg plaats. Dit is om te kijken of alles goed gaat, of er nog vragen zijn en of er al veranderingen zijn opgevallen aan uw dier. Het volgende contact is na drie weken gebruik van het homeopathische middel. Dan wordt definitief beoordeeld of het gekozen homeopathische middel aanslaat, dat wil zeggen dat uw dier erop reageert en dat het een positief effect heeft op het dier en de klacht. Als het middel aanslaat blijft u dit middel nog een bepaalde tijd geven totdat de behandeling klaar is.

Slaat het middel niet of onvoldoende aan, dan moet er gekeken worden naar mogelijke oorzaken hiervoor. Soms zal na de beoordeling een ander middel worden voorgeschreven. Indien nodig zal na 6 weken een herhalingsconsult plaats vinden. Is dit niet nodig dan vindt verder contact plaats via telefoon of email. Bij vragen tussendoor kunt u altijd telefonisch of email contact opnemen met de dierenarts.

Algemeen holistisch consult

Naast vragen voor een homeopathisch consult, krijg ik de laatste jaren krijg ik ook regelmatig vragen van eigenaren van (jonge) gezonde dieren die graag advies willen over het zo natuurlijk mogelijk gezond houden van hun huisdier. De meeste vragen gaan over voeding, preventieve gezondheidszorg (vaccinatie, ontwormen en ontvlooien) en verzorging van het dier. Deze consulten zijn veelal korter van duur en er is vaak geen follow up noodzakelijk.

Wel ontvangt de eigenaar achteraf een overzicht met daarin alle besproken zaken en producten uit het consult.

Levenseinde consult

Onze huisdieren worden steeds ouder en maken daardoor makkelijk 10 (honden) -20 (katten) jaar onderdeel uit van ons leven. Maar er komt een moment dat het niet meer gaat voor het dier. Dat het te oud, zwak of ziek is geworden om op een goede manier verder te kunnen leven. Veel eigenaren hopen dat hun dier vanzelf overlijdt, maar dat gebeurt helaas maar zelden. Vaak moet je al eigenaar de beslissing nemen van euthanasie. Maar wat is daarvoor het juiste moment? Dit is voor veel diereigenaren een hele lastige vraag en zware beslissing om te nemen. U hoeft deze beslissing gelukkig niet alleen te nemen. Praat erover binnen uw gezin, met familie of vrienden. Uw eigen dierenarts kan hierbij ook een goede gesprekspartner zijn. Vooral voor het diergeneeskundige gedeelte.

Ik merk dat er ook eigenaren zijn die het prettig vinden om, met een andere dan hun eigen dierenarts, te praten over het naderende levenseinde van hun huisdier. Vooral de holistische visie wordt daarbij vaak benoemd. In een levenseinde consult komen alle aspecten aanbod die een rolspelen bij het nemen van de beslissing tot euthanasie. Aspecten die me het dier te maken hebben: waar heeft het dier last van? Kan het dier nog eten/drinken? Heeft het dier nog plezier in dingen? Zijn er eventueel palliatieve mogelijkheden? Maar ook aspecten die met u als eigenaar te maken hebben: heeft u eerdere (negatieve) ervaringen met euthanasie van andere dieren? Heeft u een bijzondere band met dit dier? Het gesprek kan u helpen om te bepalen hoe het met uw dier is en wat voor mogelijkheden er zijn om het laatste stukje zo goed mogelijk te ondersteunen tot aan de euthanasie. En als het zo ver is, hoe de euthanasie op een zo weloverwogen manier kan plaatsvinden.

Een handig boekje over dit onderwerp is “ Zijn we niet te vroeg?” van dierenarts Hugo van Duijn. Dit boekje is gratis verkrijgbaar bij iedere dierenartsenpraktijk. Eventueel kan ik het ook per post naar u versturen.

Wilt u nog meer informatie over alles wat met levenseinde te maken heeft, dan kunt u ook kijken op de website van het Platform als een huisdier doodgaat, www.alseenhuisdierdoodgaat.nl . Dit is een website voor diereigenaren en dierprofessionals waarin alle aspecten rond levenseinde aanbod komen. Het onderwerp van een goed levenseinde voor ieder huisdier ligt mij na aan het hart. Ik ben dan ook een van de oprichters van dit Platform.