Skip to main content

Homeopathie voor dieren

Net als bij mensen is het mogelijk om bij dieren (klassieke) homeopathie als geneeswijze toe te passen. Homeopathie moet gezien worden als een aanvulling op de reguliere (= gangbare) diergeneeskunde.

Het is wel een ander soort geneeswijze, met een andere visie op ziekte en gezondheid.

Homeopathie is een natuurgeneeswijze. Dit houdt in dat de geneesmiddelen die gebruikt worden voor een groot deel gemaakt worden van natuurlijk grondstoffen en dat de geneesmiddelen niet belastend zijn voor het dier.

Een homeopathisch geneesmiddel stimuleert het lichaam tot zelf herstel. Homeopathie is ook een holistische geneeswijze, die er naar streeft het dier als geheel gezonder te maken.

Wet uitoefening diergeneeskunde
Volgens de Wet Uitoefening Diergeneeskunde (WUD) mogen dieren in Nederland alleen behandeld worden door een dierenarts, ook als het gaat om aanvullende geneeswijzen. Dierenartsen zijn als enigen bevoegd om dieren te onderzoeken, een diagnose te stellen en een behandeling in te zetten.

Homeopathie voor dieren
Voor welke klachten bij dieren is homeopathie geschikt?

Voor welke klachten bij dieren is homeopathie geschikt?

Homeopathie is een aanvullende geneeswijze. Niet alle klachten lenen zich dus voor een homeopathische behandeling. Met name voor acute ernstige klachten, zoals botbreuken en heftige infecties, is de reguliere diergeneeskunde de enige aangewezen geneeswijze. Voor een heleboel andere klachten is de homeopathie een goed alternatief.

Klachten die goed op homeopathie reageren zijn:
•gedragsproblemen. Bij de hond kunt u dan denken aan angst om alleen thuis te zijn, angst voor mensen, depressief gedrag, in huisplassen of poepen (mits er geen lichamelijk oorzaak voor is). Bij katten kunt u denken aan het zich zelf kaal likken of stuk bijten uit stress, naast de bak plassen (als er geen lichamelijke oorzaak voor is)
•steeds terugkerende lichamelijke klachten, zonder aanwijsbare oorzaak lichamelijke oorzaak. Bij de hond kunt u dan denken aan chronische (= langdurige) oorontsteking, anaalklier problemen, chronisch braken. Bij de kat kunt u denken chronische diarree, blaasontsteking, huidproblemen.

Homeopathie is echter geen wondertherapie! Niet alle klachten zijn met homeopathie te behandelen. In bepaalde gevallen is een andere geneeswijze regulier of alternatief meer geschikt.

Geschiedenis van de homeopathie

De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Hij heeft de basis gelegd voor deze geneeswijze bij mensen, maar de homeopathie is ook heel goed toepasbaar bij dieren.

In de homeopathie wordt een organisme, mens of dier, gezien als een geheel. Als een dier ziek is, is er sprake van een verstoring van het hele organisme en niet alleen van het lichaamsdeel met klachten. Ziekte is volgens Hahnemann een verstoring op energie niveau. Aan de buitenkant is de ziekte zichtbaar als lichamelijk en/of psychische klachten (= symptomen).

Bij de behandeling van ziekte staat in de homeopathie het similia-principe (= gelijkheidsprincipe) centraal. Dit principe houdt in dat je ziekte behandelt met een geneesmiddel dat bij een gezonde mens/dier dezelfde klachten oproept als de ziekte. Dit genezingsprincipe staat haaks op het in de reguliere geneeskunde gebruikte principe: het contrario-principe (= tegengestelde principe). Hierbij geef je een zieke juist een middel dat tegengestelde eigenschappen heeft.

Het hele dier staat centraal
Bij een klassieke homeopathische behandeling is alle informatie over uw dier van belang. Niet alleen wordt er ingegaan op de klacht van het dier, maar ook alle andere eigenschappen van het dier worden uitvoerig nagevraagd. Over de volgende gebieden kunt u vragen verwachten:

  • eten/drinken/slapen/ontlasting/plassen
  • omgang met mensen/dieren/bepaalde situaties.
  • angsten, agressie
  • lichamelijke klachten in andere delen van het lichaam

Daarnaast zijn er nog veel meer vragen te stellen om zoveel mogelijk informatie over uw dier te verzamelen. Al deze informatie heeft de dierenarts nodig om een zo compleet mogelijk plaatje te maken van het verhaal van uw dier. Daarna gaat de dierenarts op zoek naar het homeopathische middel dat het beste bij dit plaatje past.

Geschiedenis van de homeopathie