Skip to main content


Beschermd vaccineren: wat is dat en wanneer is het zinvol?

Beschermd vaccineren is, net als bij mensen, het geven van een homeopathische verdunning van het vaccin (= vaccinatie nosode) samen met de vaccinatie. Je hebt zo het beste van twee werelden: het dier wordt beschermd tegen de betreffende infectieziekte door de vaccinatie, maar krijgt niet te maken met de nadelige effecten, waar het dier voorheen last van had bij vaccinatie. Van (bijna) alle in Nederland, door dierenartsen, gebruikte vaccins zijn vaccinatie nosoden beschikbaar.

Beschermd vaccineren wordt vooral toegepast bij dieren die in het verleden een negatieve reactie hebben laten zien op vaccinatie. Door bij volgende vaccinaties gebruik te maken van een vaccinatie nosode treden er geen negatieve effecten op.

Pups en kittens

Net als bij baby’s, kun je er ook bij pups en kittens voor kiezen, om beschermd te vaccineren. Dus preventief (= van te voren), zonder dat er negatieve effecten van vaccinatie zijn geweest. Beschermd vaccineren zorgt ervoor dat de pup /het kitten zo min mogelijk  belast wordt door de vaccinatie.

Verder is het beter om per keer niet tegen teveel ziekten tegelijk te vaccineren, maar dit te verdelen over verschillende vaccinaties, steeds met twee weken tussen tijd. Pups en kittens hebben een afweersysteem dat nog in ontwikkeling is en dus nog niet altijd optimaal functioneert. Ook titeren kan helpen om het juiste moment van vaccinatie te bepalen (zie de tekst "vaccineren algemeen")

Beschermd vaccineren: wat is dat en wanneer is het zinvol?