Skip to main content

Agressie bij de kat

Normale agressie

Net als spelen, jagen en slapen is agressie op zich normaal gedrag voor katten. Het maakt echter wel uit of de agressie passend is voor de omstandigheden en in verhouding staat tot wat er gebeurd is. Als een kat wordt belaagd door een andere kat en er is geen mogelijkheid om te ontsnappen, dan zal een kat uiteindelijk agressie vertonen om zichzelf te verdedigen. Dat is normaal. Ook als een kat bij de dierenarts gedwongen wordt tot iets dat hij niet wil, kan een kat agressief worden. Niet prettig voor de dierenarts, maar wel normaal gedrag. De kat kan immers geen kant op. De meeste katten zullen agressie als gedragspatroon echter pas inzetten als er geen andere mogelijkheden meer zijn om een conflict op te lossen.

Abnormale agressie

Maar er zijn ook situaties waarin agressie niet normaal is. Zoals agressief reageren bij aaien of zonder aanleiding uitvallen naar een mens/andere kat die voorbijkomt. Als je kat dit soort dingen doet of is gaan doen, dan is er iets aan de hand met je kat. Wacht dan niet te lang met hulp zoeken bij een dierenarts en/of gedragstherapeut voor katten. Iedere keer dat een kat een agressieve daad doet en succes heeft, wordt hij hiervoor beloond met het resultaat: de ander (mens/dier) wordt bang en/of gaat weg. Het wordt dan voor de kat steeds verleidelijker om een volgende keer weer agressie te vertonen om te krijgen wat hij/zij wil.

Verschillen tussen katten

Net als bij mensen zijn er ook bij katten grote verschillen in karakter. De ene kat is veel liever en verdraagzamer dan de andere kat. En sommige katten zijn altijd wat prikkelbaar en snel agressief. Vaak weet je als eigenaar wel, wat je wel/niet moet doen bij een bepaalde kat. Hoe een kat is heeft met verschillende dingen te maken: aanleg, opvoeding van de kat, wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn leven en de huidige omstandigheden waarin hij leeft.

Lichamelijke oorzaken voor agressie

Als een kat nooit agressief was en nu opeens wel, dan is er meestal een lichamelijke oorzaak voor te vinden. En vaak is dat een aandoening die pijn veroorzaakt. In de top 2, van pijnlijke aandoeningen bij de (oudere) kat, staan artrose en aandoeningen in de bek. Bezoek een dierenarts om uit te laten sluiten of er een pijnlijke lichamelijke aandoening ten grondslag ligt aan het agressieve gedrag van uw kat.

Gedragsmatige oorzaak van agressie

Is een lichamelijke oorzaak uitgesloten, dan is het nodig om te kijken naar mogelijke gedragsmatige oorzaken voor de agressie. Dat kan het beste gebeuren in samenwerking met een erkende katten gedragstherapeut (www.sppd.nl). Een (erkende) gedragstherapeut is geschoold in het beoordelen van kattengedrag en is op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) inzichten op dit gebied. De belangrijkste vraag die beantwoord dient te worden is “Waarom reageert de kat zo agressief?”. De gedragstherapeut zal zo goed mogelijk bepalen wat er bij uw kat aan de hand is. Daarna kan er gekeken worden naar een oplossing van de agressie. Die omvat meestal verschillende dingen. Zoals het doen van aanpassingen in huis. Verandering in de omgang met de kat. In ernstige gevallen is dit niet altijd voldoende. Dan is gedragsmedicatie nodig om de kat te ondersteunen tijdens het proces van gedragsbeinvloeding. Hierdoor wordt de kat rustiger en beter trainbaar. De medicatie moet altijd worden voorgeschreven door een dierenarts. Naast reguliere medicatie kan homeopathie ook heel nuttig zijn als ondersteuning bij de behandeling van gedagsproblemen. Agressie bij katten is een serieuze zaak, zowel voor de kat als voor zijn omgeving, en verdient een serieuze aanpak.