Skip to main content

ANGST BIJ DE HOND EN WAT KAN DE HOMEOPATHIE DAAR MEE?

Angst bij honden komt veel voor. De meeste honden hebben wel iets waar ze bang voor zijn: de stofzuiger, de vuilniswagen of iets dergelijks. Maar dit zijn niet de angsten waar ik het hier over wil hebben. Ik wil het hier hebben over angsten die het leven van hond en eigenaar beheersen en negatief beïnvloeden. Deze angsten zijn eigenlijk in twee grote groepen te verdelen.

De eerste groep angsten betreft dieren die eigenlijk voor alles bang zijn. De oorzaak hiervoor kan liggen in een gebrekkige socialisatieperiode bij de fokker. Als dieren in de eerste weken van hun leven te weinig mensen zien en te weinig dingen meemaken zullen het altijd angstige honden blijven (in extreme gevallen spreek je dan van het kennelsyndroom). Het kan ook zijn dat dieren van nature angstig zijn in aanleg of via de moeder hond, door gedrag van haar over te nemen.
De tweede groep angsten betreft angsten die zijn ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Denk hierbij aan enorme schrik na vuurwerk, een auto ongeluk of brand.  Voor beide groepen angsten kan de homeopathie een positieve bijdrage leveren al dan niet in combinatie met gedragstherapie.

Homeopathie is een aanvullende geneeswijze. Dat houdt in dat zij een aanvulling is op de reguliere diergeneeskunde. Omdat de homeopathie zich richt op het dier als geheel en niet op losse klachten kan de homeopathie heel goed worden ingezet bij gedragsproblemen. Het is wel belangrijk dat de homeopathische behandeling wordt gedaan door een daarvoor opgeleide dierenarts. In Nederland bestaat al meer dan 30 jaar een studiegroep complementair werkende dierenartsen (SCwD) van de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) die zich met de homeopathische behandeling van dieren (meestal honden, katten en paarden) bezighoudt. Zij hebben na hun opleiding tot dierenarts een opleiding in de homeopathie gedaan en moeten jaarlijks aan bepaalde nascholingseisen voldoen. Deze dierenartsen kunt u terug vinden op de website van  de SCwD:  www.scwd.nl) .

Bij de homeopathische behandeling is het heel belangrijk om zoveel mogelijk informatie over het dier te verzamelen en daarna op zoek te gaan naar het homeopathische geneesmiddel dat het beste bij het verhaal past. Een homeopathisch consult duurt dan ook gemiddeld een uur. In de homeopathie is het dus niet zo dat er 1 middel is voor angst, maar dat er per dier een ander middel nodig kan zijn afhankelijk van het verhaal.

Wel is het zo dat bepaalde homeopathische middelen heel sterk bij bepaalde oorzaken van angst passen. Een voorbeeld hiervan is het homeopathische middel aconitum nappullus of in het Nederlands de Monnikskap. Dit middel past bij klachten na het doormaken van een extreme angst. Het gaat hierbij echt om doodsangst. De angst is zo sterk dat zij ook blijft bestaan terwijl de gebeurtenis al lang voorbij is.Het dier blijft eigenlijk in een permanente toestand van angst. Door het middel Aconitum te geven in zo’n geval is het mogelijk om de angst weg te nemen en de hond weer in een normale toestand terug te brengen.

Als voorbeeld hiervan volgt nu het verhaal van Rowan. Een aantal weken nadat Rowan heel erg geschrokken was kwam de eigenaresse bij mij op consult met het volgende verhaal.

Rowan is een Groenendaeler reu van 3 jaar oud. Hij is eigenlijk nooit ziek en tot het voorval liep hij altijd vrolijk op het erf van de boerderij rond. Daar kwam echter radicaal verandering na de volgende gebeurtenissen. Rowan was samen met de honden van de buren in het weiland achter een bal aan het aan rennen. Op een bepaald moment is hij in het schrikdraad gelopen en heeft een stroomschok gekregen. Net op dat moment sloeg de buurvrouw met een racket de bal weg. Die twee dingen heft hij aan elkaar gekoppeld waardoor hij bang is geworden voor de buurvrouw. Na deze gebeurtenis is Rowan jankend naar huis gerend. Daar herstelde hij vrij snel en ging hij weer naar buiten. Diezelfde avond schrok hij vervolgens enorm van een overvliegende luchtballon. Zo erg dat hij daarna in een hoekje van het huis zat te janken.na deze vreselijke dag durfde Rowan niet meer naar buiten.

Alleen aan de riem is het mogelijk om hem mee naar buiten te krijgen. Als hierbuiten is staat hij te trillen op zijn poten. Ook kijkt hij steeds omhoog naar de lucht. De eigenaresse kan hem niet meer buiten kammen, hij wil perse naar binnen.Ook blijft hij nu voortdurend bij de eigenaresse in de buurt en duft hij de gewone dagelijkse dingen niet meer te doen. Voorheen ging hij altijd mee dekippen voeren, zwierf over het erf en ging mee het weiland in. Dat durft hij nu echt niet meer. Rowan is een hele vriendelijk en zorgzame hond. Hij is graag bij de eigenaresse en komt ook naar haar toe om haar te troosten. Hij was altijd al wel bang voor vuurwerk en nweer. Ook storm vindt hij niet zo prettig. Als hij bang is voor deze dingen zoekt hij de steun van de eigenaresse op. Hij kan alleen thuis blijven maar is blij als je weer terugkomt.

Rowan heeftvan mij 3 korreltjes aconitum in een hoge sterkte gekregen. Hier reageerde hij heel goed op. Een week na de inname was hj al minder angstig. Verder blafte hij weer meer, wat in zjn geval duidde op meer zelfvertrouwen. Ook wilde hij weer met de eigenaresse uit wandelen gaan, nog niet met de andere gezinsleden. Naar de buren gaan durfde hij toen ook nog niet. Na 4 weken ging het nog beter met owan. Hij durfde toen weer met alle gezinsleden te wandelen en liep weer allen rond op het erf. Daarna heb ik nog een keer 3 korrels aconitum laten geven. Weer 3 weken later durfde hij weer alles wat hij voor het voorval ook deed.De eigenaresse was heel blij met het resultaat. Ze had haar oude hond weer terug: een gezellige, vrolijke, ondernemende hond in plaats van een bange hond die niet meer naar buiten durfde.

Als tweede voorbeeld van de mogelijkheden van de homeopathie wil ik het nu hebben over het middel fosforus. Dit middel wordt veel gebruikt in de veterinaire homeopathie. Het past bij dieren die in het algemeen wat angstig zijn. De meest bekende angsten van dit middel zijn de angst voor onweer, de angst vor harde geluiden en de angst om alleen te moeten zijn. Ik heb fosforus een aantal keren goed kunnen inzetten bij honden met verlatingsangst in combinatie met gedragstherapie. Heel belangrijk hierbij is dat het middel ook bij de rest van het verhaal moet passen. Fosforus honden zij heel enthousiast en heel gevoelig.
Tot slot wil ik hier ook kort even ingaan op een complex preparaat dat wil zeggen een beproefde combinatie van homeopathische middelen bij een bepaalde indicatie. Voor vuurwerkangst is dat de combinatie van Rhododenderon, Borax, Avena sativa en Passieflora (Puur Nervositeit van NML health en Schrikken van MacSamuel). Dit preparaat is uitermate geschikt om te geven in de weken voor oud en nieuw. De samenstelling werkt bij 90% van de honden. De eigenaar ziet dat de hond rustiger blijft en minder last heeft van de knallen. Het voordeel is dat je hond niet zo’n angst opbouwt maar niet sloom wordt. Op 31 december zelf is het vaak onvoldoende, maar kan dan prima worden aangevuld met Diazepam.

Homeopathie is een waardevolle aanvulling op de reguliere diergeneeskunde en kan  al dan niet in combinatie met gedragstherapie ook prima worden ingezet bij de behandeling van honden met angst.

Mw. Drs. E.C. van der Waa, homeopathisch werkend dierenarts te Houten